جملات و نظرات تاریخ دانان معروف جهان در مورد کردها

این هم نظر چند تن از تاریخ دانان معروف جهان درمورد کردها

۱– ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺭﻧﻪ ﮔﺮﻭﺳﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻫﺎ “: ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻠﺖ ﮐﺮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ
ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ . “

۲ – ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯿﺸﻞ ﺳﺎﺭﺍﺧﻮﻑ “: ﺍﯾـﺮﺍﻥ ﻛﻮﯾﺮﯼ
ﻛﻪ ﺛــﺮﻭﺕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ ، ﻧﻪ ﺧــﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻧـﻪ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺑـــﺎﺩ ﻣﯿـــﻜﻨﺪ . “

۳ – ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮑﯿﺘﺎ ﻫﺎﯾﺪﻥ ﺯﺑﺎﻥ
ﺷــﻨـﺎﺱ ﺁﻟــﻤـﺎﻧﯽ :ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ “: ﺁﻧـﻘـﺪﺭ ﺩﺭ
ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﭘــﯿــﭽــﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﻇـــﺮﺍﻓــﺖ ﻓــﻨﯽ ﻭ
ﺩﻗـــﯿـﻖ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐــﻪ ﺑــﻌـﯿﺪ ﺍﺳـﺖ ﺳـﺎﺧـﺘــﻪ
ﺩﺳـــﺖ ﺑـــﺸﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﮔــﻮﯾـــﯽ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺍﯾــﻦ
ﺯﺑــﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻓــﺮﯾــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ . “

۴ – ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻟﺒﺮﻭﺕ ﺳﻮﺭﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻫﺎ “: ﺩﻭ
ﭼــــﯿـﺰ ﺩﺭ ﺩﻧــﯿـﺎ ﺑــﺮﺍﯼ ﻣـﺎ ﻣــﺸـﺨـﺺ ﻧــﺸﺪ ،
ﻗـﻄﺒﻬـﺎﯼ ﺟـﻐـﺮﺍﻓـﯿﺎﯾـﯽ ﻭ ﺗــﺎﺭﯾـﺦ ﮐﺮﺩﻫــﺎ

۵– ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﮐﺮﺩﻫﺎ: ﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﮐﺸﺖ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ
ﺷﮑﺴﺘﺶ ﺩﺍﺩ

منبع:

برگرفته از سایت مانشت آنلاین ( maneshtonline.ir )
شهبازی
عکاسی کار می کنم، در هر زمینه ای بتوانم مطلب می نویسم!

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

*

کد امنیتی *